APEC,cải cách tài chính y tế,tài chính y tế,y tế,Hội nghị các quan chức cao cấp APEC

SKĐS – Giống như nhiều nền kinh tế đang tạo ra của APEC, Việt Nam đang phải đương đầu với các nhân tố về tài chính y tế, dĩ nhiên vietnam sẽ chuyển trung tâm và các nguồn lực cho tuyến chăm nom lúc đầu để cung ứng cho cư dân các dịch vụ y tế công cộng và thiết yếu có tính tiếp xúc, bình an, hiệu quả và trong tài năng chi trả.

Xem thêm: visuckhoe.net